Bergvärme en politisk ”grej” inte bara i Stockholm.

Bergvärme kan man skaffa om man har råd och får tillstånd. Det är dyra investeringskostnader men detta får man igen i längden. Det kan heller inte bli mer miljövänligt. Tänk att solens strålar faktiskt lagras i jorden för att sedan komma upp till ytan och värma oss när det är kallt! Vill du veta mer om detta ska du klicka på länken: bergvärme i Stockholm, energipartner.se.

Dagens debatt om alternativa energikällor har från politiskt håll blivit alltför ensidig. Det handlar nästan uteslutande om vindkraft och dess möjligheter, medan geoenergi talas det inte lika mycket om. Geoenergi kallas även bergvärme och den bidrar till att sänka koldioxidutsläppen radikalt. Den är också helt förnybar och stör inte landskapsbilden som så många anser att vindkraftverken gör. Dessutom kräver bergvärme inget underhåll. I Stockholm ser man inte lika mycket vindkraft som till exempel på Öland. Just på Öland och Gotland består berggrunden huvudsakligen av kalksten och liknande. Värmeledningsförmågan är därför sämre där än i övriga Sverige. Detta innebär att man måste borra djupare borrhål om man ska installera bergvärme vilket kanske inte lönar sig om du bor där. Men, resten av Sverige är stort och här finns det utrymme. Stockholms stad är dessutom kanske mindre lämpat för vindkraftverk! 😉

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla detta till miljö- och byggnadskontoret.

Boende i Visby under Almedalsveckan

Ingen kan väl ha missat att det finns något på Gotland som kallas Almedalsveckan, förr kallades den för politikerveckan. Det kan beskrivas som ett stort universitet som öppnar upp portarna för debatter och seminarier för svensk politik. Hur började då alltihop? Almedalen som är en park i centrala Visby där Olof Palme höll tal sommaren 1968 från ett lastbilsflak. Därefter har det snurrat på och blivit en tradition bland våra svenska politiker. Det finns även de som anser att det bara är en samhällscirkus där makthavare, lobbyister, informatörer, politiska organisationer, journalister och sociala medieexperter uppträder. Alla som vill påverka samhället på något sätt befinner sig på denna plats. Följ gärna länken om du behöver du boka boende i Visby, hotellgute.se. Jag kan rekommendera att du är ute i god tid. Boende under denna veckan blir snabbt uppbokat.

Själv har jag ett litet sommarhus straxt utanför Visby och jag brukar vara där ofta på sommaren. Det finns dock två veckor jag själv inte är där och det är just under Almedalsveckan och även Medeltidsveckan. Jag tjänar ganska bra på att hyra ut boende till andra under dessa veckor. Dessutom vill jag ju komma ifrån stan och stressen när jag åker till Gotland, därför stannar jag i stan under den här tiden. Det är otroligt mycket folk som samlas och det är mycket alkohol, skrik och skrän på kvällarna. Sådan’t är man nu för gammal för att uppskatta. Det hade annars varit trevligt att lyssna på vad våra politiker har att säga…

 

Elinstallation utanför Kungälv innan politisk debatt!

En elinstallation av större slag ska ordnas en bit utanför Kungälv innan den politiska debatten ska äga rum. Det är flera stora solpaneler som ska monteras och kopplas in. Anledningen till att det ska ske just nu är för att den politiska debatten rör miljö och tar upp energifrågor. Dessa paneler ska visas upp som exempel. Vi vet inte så mycket mer om detta i nuläget men en del om solpaneler.

En solpanel består av många små solceller. Varje solcell använder ljus för att skapa elektricitet. Vi ser el överallt varje dag. När en person sätter på en lampa, rör sig elektroner genom sladden och lyser upp lampan. Detta flöde av elektroner är elektricitet. Här kan du få hjälp med elinstallation i Kungälv, borgvalls.net.

Solcellen använder ljus för att få elektronerna att röra sig. Cellen består av två olika skikt som sitter ihop. Det första skiktet är laddat med elektroner, så att elektronerna är redo att hoppa från detta skikt till det andra skiktet. På det andra skiktet försvinner några elektroner bort. Den är därmed redo att ta in fler elektroner. När ljuset träffar en elektron i det första skiktet, hoppar elektron till det andra skiktet. Den elektronen gör att en annan elektron måste flytta, vilket gör att en annan elektron måste flytta, och så vidare. Så i lampan började alltså ett flöde av elektroner flytta sig och skapa elektricitet.

Enkelt uttryckt,så fungerar alltså en solpanel genom att låta fotoner, eller partiklar av ljus, att slå elektroner fria från atomer, vilket genererar ett flöde av el. Solpaneler omfattar många, mindre enheter som kallas solceller. Solceller betyder helt enkelt att de omvandlar solljus till elektricitet. Många celler som kopplas samman utgör en solpanel. Varje solceller är i grunden en ”smörgås” som består av två skivor av halvledande material, oftast kisel, vilket är samma material som används i mikroelektronik.

Elinstallationerna i Kungälv beräknas vara klara på några dagar, alltså i god tid för debatten.

Om reforminstitutet

Reforminstitutets tillblivelse har sin grund i en vilja att utveckla konkreta förslag till de reformer som en ny tid kräver. Samhället förändras kontinuerligt och blir allt mer mångfasetterat. Globaliseringen gör att idéer, kulturer, information, människor och varor rör sig snabbare och i vidare banor än någonsin tidigare. Den traditionella politikens omfång begränsas samtidigt. 

På samma gång har politiskt fattade beslut stor betydelse för både enskilda människors och företags utvecklingsmöjligheter. Internationaliseringen betyder också att Sverige, som ligger i utkanten av Europa, måste konkurrera med goda villkor. De gemensamt uppsatta spelreglerna måste passa de människor som lever och verkar här och erbjuda dem en god jordmån att växa i. Vårt perspektiv är därför den enskilda människans. Inte de stora systemens. Målet är att ta fram konkreta reformer som kan göra vårt samhälle bättre. 

Reforminstitutet bildades våren 2000 i syfte att finna och samla spännande personer, idéer och erfarenheter för att utarbeta en reformagenda för Sverige. För att formulera relevanta framtidsfrågor anlitar institutet forskare som skriver förstudier. De diskuteras sedan i en förutsättningslös dialog med andra forskare, politiska beslutsfattare, företagare, debattörer med flera för att sätta fingret på vad som är intressant att gå vidare med i detaljstudier. 

Under arbetets gång anordnar Reforminstitutet seminarier och i slutändan kommer resultat och konkreta förslag att ges ut i olika typer av publikationer. 

Reforminstitutet verkar inte på någon annans mandat än den egna styrelsens och Näringslivets fonds. 

Reforminstitutet

Reforminstitutet bygger broar mellan akademin, näringslivet och politiken. Institutet är en öppen och fristående arena för utredningsarbete och diskussion om en reformagenda som kan förändra och berika Sverige. 

Vårt arbete skall bedrivas i en öppen och förutsättningslös anda präglad av framtidstro och förnuft. Med reformer som förändrar Sverige och lägger en grund för nytänkande, företagsamhet och till att varje kvinnas och mans förmåga tas tillvara kan Sverige bli ett land som står starkt i den globala ekonomin. 

Huvudman för Reforminstitutet är Näringslivets Fond. De resultat och förslag som kommer att utvecklas ur verksamheten ska stå till förfogande för varje regering och politiskt parti som vill utnyttja dem.