Juridik i Göteborg och resten av världen.

Jag satt och pratade med en student från Göteborg angående juridik. Hon hade precis börjat studera och vi pratade om hur det såg ut i olika länder. Vi pratade i flera timmar innan vi kom fram till Göteborg och för att sammanfatta det hela ville jag dela med mig lite av det som hon berättade för mig. Juridik kan man nog prata hur länge som helst om.

I civilrättsliga system som finns till exempel i Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien, finns det en tydlig kategori av notarius publicus. Det är en juridiskt utbildad tjänsteman som kompenseras av parterna i en transaktion.
En naturlig följd av rättsstaten är att det finns ett juridiskt yrke tillräckligt självständigt för att åberopa auktoritet, oberoende av rättsväsen; rätt till assistans av en advokat i en domstolsförfarande. Som Europadomstolen har sagt, borde lagen vara adekvat tillgänglig för alla och människor ska kunna förutse hur lagen påverkar dem. Behöver du någon som kan hjälpa dig med Juridik i Göteborg,
prolegal.se.

För att upprätthålla professionalismen och att utöva lagen övervakas detta av antingen en regering eller ett oberoende kontrollorgan, såsom ett advokatsamfund. Moderna advokater uppnår en tydlig yrkesidentitet genom särskilda rättsliga förfaranden (t.ex. att de framgångsrikt tar en examen), är skyldiga enligt lag att ha en speciell kvalifikation (en juridisk utbildning tjänar den studerande en jur kand , en kandidatexamen i civilrätt eller en Juris Doktor examen och utgörs i tjänst av juridiska former av anställning. De flesta muslimska länder har utvecklat liknande regler om juridisk utbildning och jurister. I Kina och andra utvecklingsländer finns det inte tillräckligt professionellt utbildade personer att bemanna de befintliga rättssystemen, och därmed är formella standarder mer avslappnade.

Väl ackrediterade, arbetar advokater ofta på en advokatbyrå, i en statlig tjänst eller i ett privat bolag som intern rådgivare. Många människor som utbildat sig i lagen, använder sina kunskaper helt utanför det rättsliga området.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *