Bergvärme en politisk ”grej” inte bara i Stockholm.

Bergvärme kan man skaffa om man har råd och får tillstånd. Det är dyra investeringskostnader men detta får man igen i längden. Det kan heller inte bli mer miljövänligt. Tänk att solens strålar faktiskt lagras i jorden för att sedan komma upp till ytan och värma oss när det är kallt! Vill du veta mer om detta ska du klicka på länken: bergvärme i Stockholm, energipartner.se.

Dagens debatt om alternativa energikällor har från politiskt håll blivit alltför ensidig. Det handlar nästan uteslutande om vindkraft och dess möjligheter, medan geoenergi talas det inte lika mycket om. Geoenergi kallas även bergvärme och den bidrar till att sänka koldioxidutsläppen radikalt. Den är också helt förnybar och stör inte landskapsbilden som så många anser att vindkraftverken gör. Dessutom kräver bergvärme inget underhåll. I Stockholm ser man inte lika mycket vindkraft som till exempel på Öland. Just på Öland och Gotland består berggrunden huvudsakligen av kalksten och liknande. Värmeledningsförmågan är därför sämre där än i övriga Sverige. Detta innebär att man måste borra djupare borrhål om man ska installera bergvärme vilket kanske inte lönar sig om du bor där. Men, resten av Sverige är stort och här finns det utrymme. Stockholms stad är dessutom kanske mindre lämpat för vindkraftverk! 😉

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla detta till miljö- och byggnadskontoret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *