Om reforminstitutet

Reforminstitutets tillblivelse har sin grund i en vilja att utveckla konkreta förslag till de reformer som en ny tid kräver. Samhället förändras kontinuerligt och blir allt mer mångfasetterat. Globaliseringen gör att idéer, kulturer, information, människor och varor rör sig snabbare och i vidare banor än någonsin tidigare. Den traditionella politikens omfång begränsas samtidigt. 

På samma gång har politiskt fattade beslut stor betydelse för både enskilda människors och företags utvecklingsmöjligheter. Internationaliseringen betyder också att Sverige, som ligger i utkanten av Europa, måste konkurrera med goda villkor. De gemensamt uppsatta spelreglerna måste passa de människor som lever och verkar här och erbjuda dem en god jordmån att växa i. Vårt perspektiv är därför den enskilda människans. Inte de stora systemens. Målet är att ta fram konkreta reformer som kan göra vårt samhälle bättre. 

Reforminstitutet bildades våren 2000 i syfte att finna och samla spännande personer, idéer och erfarenheter för att utarbeta en reformagenda för Sverige. För att formulera relevanta framtidsfrågor anlitar institutet forskare som skriver förstudier. De diskuteras sedan i en förutsättningslös dialog med andra forskare, politiska beslutsfattare, företagare, debattörer med flera för att sätta fingret på vad som är intressant att gå vidare med i detaljstudier. 

Under arbetets gång anordnar Reforminstitutet seminarier och i slutändan kommer resultat och konkreta förslag att ges ut i olika typer av publikationer. 

Reforminstitutet verkar inte på någon annans mandat än den egna styrelsens och Näringslivets fonds. 

Reforminstitutet

Reforminstitutet bygger broar mellan akademin, näringslivet och politiken. Institutet är en öppen och fristående arena för utredningsarbete och diskussion om en reformagenda som kan förändra och berika Sverige. 

Vårt arbete skall bedrivas i en öppen och förutsättningslös anda präglad av framtidstro och förnuft. Med reformer som förändrar Sverige och lägger en grund för nytänkande, företagsamhet och till att varje kvinnas och mans förmåga tas tillvara kan Sverige bli ett land som står starkt i den globala ekonomin. 

Huvudman för Reforminstitutet är Näringslivets Fond. De resultat och förslag som kommer att utvecklas ur verksamheten ska stå till förfogande för varje regering och politiskt parti som vill utnyttja dem.